Grönelid Gård

Grönelid Gård består av ca 50 hektar. Här har tidigare funnits kossor, men sedan 2006 när Camilla flyttade hit så finns här hästar, får, höns, katter och hundar (även kossor periodvis).

Nästan 15 hektar bildar ett natura 2000-område med rik flora och fauna. Bevarandevärda blommor som fältgentiana, slåttergubbe och kattfot trivs bra här. Stora vattensalamandern finns också i flera av våra vattensamlingar på markerna och kulturhistoriska spår som stenmurar, odlingsrösen och husgrunder kan ses här och var.