Turridning


Följ med på en tur till häst i Tiveden! Välj mellan en timme eller två timmar. Vi har turer från maj till september. Vi rider på grusvägar och stigar genom skog och mark. Tiveden bjuder på tystnad, trolsk natur med varierande och på vissa ställen utmanande terräng. Hästarna är vänliga att pyssla med och säkra på foten i skogen.

Vi träffas klockan 10:00 och när du kommer till gården så är hästarna delvis i ordning, men det finns tid att få hälsa på och lära känna ”sin” häst lite innan ridturen. Efteråt är du välkommen, om du vill, att hjälpa till att ta av sadel och träns och borsta eller tvätta av hästen. Räkna med att det tar åtminstone en timme extra förutom tiden som anges i prislistan. Vi rider mestadels i skritt, där det är lämpligt blir det trav och även galopp för de som vill, vi anpassar oss dock efter den som kan/vill minst. Våra grupper är små och det är bara ni som känner varandra som rider i samma grupp.

Vi rekommenderar oömma kläder efter väder, långbyxor med stretch i och skor med klack, gärna av kängmodell. Hjälmar finns att låna.

Priser 2024
1 h 750 SEK /person
2 h 900 SEK /person

Maila, sms:a eller ring för bokning eller mer information. När ni kontaktar oss behöver vi veta längd, vikt och tidigare riderfarenhet. Barn vill vi också veta ålder på.
Camilla 073-821 50 65 / info@gronelid.se

Tour rides

Join us on a ride on horseback in Tiveden! Choose between one hour or two hours. We have tours from May to September. The ride goes on gravel roads and forest paths through the landscape. Tiveden offers silence, magical nature with varying and in some places challenging terrain. The horses are friendly to handle and steady to ride.

We meet at 10:00 a.m. and when you arrive at the farm, the horses are almost fully prepared, but there will be time to say hello and get to know ”your” horse for a bit before the ride. Afterwards you are welcome, if you wish, to help taking care of your horse, which include taking off the saddle and bridle and brush or wash the horse off. Expect it to take at least an extra hour in addition to the time stated in the price list. We mostly ride at a walk, where appropriate there will be trot and also a canter for those who wish to. However, we adapt to the person who has the least experience. Our groups are small and only you who know each other ride in the same group.

We recommend comfortable clothing according to the weather, long trousers with stretch and shoes with heels, preferably boots. Helmets are available to borrow.

Prices 2024
1 hour 750 SEK/person
2 hours 900 SEK/person

Email, text or call for booking or more information. When you contact us, we need to know your height, weight and previous riding experience. We also need to know the age of children.
Camilla +4673-821 50 65 / info@gronelid.se